Примітки до фінансової звітності відповідно до МСФЗ станом на 31 грудня 2019 року