На виконання статті 61 Закону України «Про запобігання корупції», наказом від 04.12.2018р. № 219 в.о. генерального директора ДП «Первомайськвугілля»  було прийнято рішення про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «Первомайськвугілля» та організацію підготовки Антикорупційної програми на 2019 рік. 

Метою проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності підприємства є визначення правових, організаційних та інших заходів, направлених на мінімізацію проявів корупції, впровадження ефективного контролю та управління виявленими корупційними ризиками.

Робочою комісією з оцінки корупційних ризиків протягом грудня 2018- січня 2019 року були проаналізовані функції та бізнес-процеси підприємства. В ході роботи встановлено наявність корупційних загроз в сфері здійснення закупівель. Потенційно великим є ризик скоєння корупційних правопорушень в сферах управління фінансами, розпорядження  ресурсами, реалізації контрольно-наглядових функцій.

Виявлені корупційні ризики формалізовані, оцінені та за результатами розроблені заходи, що сприятимуть мінімізації корупційних ризиків в цих процесах.

За результатами проведеної роботи комісією був складений  та затверджений наказом в.о. генерального директора ДП «Первомайськвугілля» №28 від 07.02.2019 р. звіт, в якому визначені конкретні заходи, строки виконання та особи, відповідальні за їх впровадження.

Внутрішня оцінка корупційних ризиків спрямована на мінімізацію виявлених ризиків, підвищення прозорості діяльності ДП «Первомайськвугілля», посилення контролю за дотриманням встановлених вимог, створення додаткових обмежень та перепон з метою зменшення ймовірності вчинення корупційних дій посадовими особами підприємства триває.

Пропозиції та інформацію з відповідних питань прошу направляти до Служби з питань запобігання та виявлення корупції ДП «Первомайськвугілля» в усній або письмовій формі за адресою: м. Гірське вул. Куйбишева, 21 кабінет 321 в робочий час або на адресу електронної пошти corruption_pervugol@ukr.net.

Начальник служби – Уповноважений з                       питань реалізації Антикорупційної програми ДП  «Первомайськвугілля» Клокол В.І.