Код ЄДРПОУ 26402894     E-mail:   gorskoe@ukr.net

 

 

93292, Луганська обл., Попаснянський район, місто Гірське, ВУЛ. ІВАНА ДАНЬКОВА, будинок 21

D:\Для сайта\IMG_20201207_133348.jpgКерівник Сомік Руслан Миколайович 1970 року народження, у 2011 році закінчив Донбаський державний технічний університет
Спеціальність «Шахтне і підземне будівництво». У вугільній промисловості працює 26 років. у т.ч. на даній посаді з 16 вересня  2020  року.

1.     Загальні відомості

Відокремлений підрозділ ВП шахта”Гірська» входить до складу Державного підприємства “Первомайськвугілля” і надра його належать ДП “Первомайськвугілля”.

Виробнича потужність шахти на 01.01.2020 року становить 400 тис. тонн.

Чисельність трудящих на 1 листопада 2020 року  – 1539 чол., у тому числі 927чол. – підземних.

З 1958 року шахта стабільно видобувала вугілля  понад планове завдання на 3 – 18  відсотків. Фактичний видобуток коливався від 10,507 тис.тонн до 1,709 мільйона тонн вугілля на рік.

За період з 1958  по 2017 роки  шахта видобула  понад 41 млн. тонн вугілля.           

На балансі ВП шахта “Гірська» нараховується в існуючих межах станом на 01.01.2020  року балансових запасів  57,091млн.т.

        Промислових запасів кам’яного вугілля – 44,232млн.т.

На балансі шахти перебуває 14 вугільних пластів з кондиційною потужністю. В даний час відпрацьовуються – 1, а саме k8.

 Капітальне будівництво

Будівництво гор.1000м на шахті «Гірська» здійснюється згідно проекту «Розкриття та підготовка гор.1000 м», розробленому інститутом «Луганськдіпрошахт».

Проектом передбачена пластова підготовка пл.k8 з метою збільшення виробничої потужності.

За час будівництва освоєно 111245 тис. грн., з них 102400 тис. грн. бюджетних коштів, проведено 5,5км гірничих виробок, що дозволило вирішити питання провітрювання гор.1000м.

Нестабільне та в неповному обсязі фінансування привело до збільшення термінів будівництва над нормативними, деякі технічні рішення проекту застарілі, не відповідають фактичному стану розвитку шахти та діючим нормативно-правовим актам. У звязку з цим проект було скориговано, але до теперішнього часу не затверджено. З 01.04.2013 року роботи з будівництва призупинено у зв’язку з відсутністю фінансування.

 Обладнання лав

У 2010 році було реалізовано інвестиційний проект з технічного переоснащення підприємства. Було отримане очисне обладнання для оснащення нової виїмкової дільниці 10-ї лави північного блоку пл.k8 гор.1000 м, проведена модернізація транспортного та стаціонарного обладнання, впроваджена дегазація та нова система комплексної безпеки УТАС. Реалізація інвестиційного проекту дозволила ввести в експлуатацію нову виїмкову дільницю з запасами 720 тис. тонн та навантаженням до 1350 т/добу, знизити аварійність на транспортному та стаціонарному обладнанні, підвищити рівень безпеки праці, та знизити рівень травматизму. Загальна вартість отриманого обладнання склала 193419,8 тис. грн. з ПДВ.

У 2012 році було реалізовано «Бізнес-план 11 лави північного блоку пл. k8 гор.1000 м». Реалізація інвестиційного проекту дозволила ввести в експлуатацію нову виїмкову дільницю з запасами 610 тис. тонн та навантаженням до 850 т/добу. Загальна вартість отриманого обладнання склала 40389,0 тис. грн. з ПДВ.

На теперішній час в роботі знаходиться один очисний вибій – 3-я північна лава пл.К8 гор.900м з запасами 400 т.т. Лава введена до експлуатації 7.12.2017 року. Очисний вибій оснащений обладнанням з шахтного фонду, а саме механізованим кріпленням 3КД90Т, комбайном 2ГШ-68Б та скребковим конвеєром СП-326. Механізоване кріплення було використано при відробці двох очисних вибоїв – 10-ї та 11-ї лав північного блоку пл.k8 гор.1000м, напрацювання складає 1330 т.т., термін експлуатації більше 7 років. Очисний комбайн та скребковий  конвеєр було перемонтовано з відпрацьованої 11-ї лави північного блоку пл.k8 гор.1000 м, напрацювання складає 610 т.т., термін експлуатації біля 4 років.

Для збільшення обсягу видобутку вугілля та виходу на беззбитковий рівень роботи на 2020 рік заплановано підготувати та ввести до експлуатації 4-у північну лаву пл.К8 гор.1000 м с запасами 1400 т.т. та навантаженням 1200 т/добу. Введення лави до роботи планується 31.12.2020 року. Лаву заплановано обладнати високопродуктивним  механізованим комплексом 3МКД90Т у складі 200 секцій механізованого кріплення 3КД90Т, очисного комбайна 2ГШ68Б та скребкового конвеєра СП326. З метою залучення бюджетних коштів на придбання очисного обладнання для оснащення лави та придбання стаціонарного обладнання розроблено «Бізнес-план технічного переоснащення 4-ї північної лави пл.К8 гор.1000 м». Згідно бізнес-плану на придбання очисного обладнання для оснащення лави необхідно 329065,2 т.грн, на придбання стаціонарного обладнання необхідно 2600 т.грн бюджетних коштів.

Прохідницьке обладнання

У 2012 році було реалізовано «Бізнес-план технічного переоснащення прохідницьких вибоїв». Було отримане прохідницьке обладнання для оснащення нового підготовчого вибою з підготовки 4 північної лави пл.k8 гор.1000 м. та введено в експлуатацію новий підготовчий вибій, оснащений високопродуктивним комбайном КСП-33. Загальна вартість отриманого обладнання склала 19749,5 тис. грн. з ПДВ.

Програмою розвитку ВП шахта «Гірська» на 2020 р.р. передбачається підготовка 4-ї північної лави пл.k8 гор.1000 м.

Для виконання програми розвитку гірничих робіт на 2020 рік необхідні капітальні вкладення на придбання прохідницького обладнання та матеріалів на суму 71,618 млн. грн. Придбання матеріалів та обладнання планується за рахунок власних коштів.

На теперішній час на шахті в роботі знаходяться два прохідницькі вибої:                          1) прохідницький вибій 4-го конвеєрного похилу пл.К8 гор.1000 м. Проведення виробки здійснюється буро вибуховим способом в режимі СП з навантаженням гірничої маси за допомогою скреперної лебідки ЛС-30 на скребковий конвеєр СП-202. Транспортування гірничої маси з вибою здійснюється ланцюгом стрічкових конвеєрів 1Л-800Д, 1ЛТ-80, 1Л-80МП. Доставка матеріалів та обладнання здійснюється кінцевою канатною відкаткою за допомогою лебідок ЛВ-25. Провітрювання вибою здійснюється за допомогою вентиляторів місцевого провітрювання ВМЕ-2-8У5.

2) прохідницький вибій монтажної камери 4-ї північної лави пл.К8 гор.1000 м. Проведення виробки здійснюється за допомогою відбійних молотків з навантаженням гірничої маси за допомогою скреперної лебідки ЛС-30 на скребковий конвеєр СП-202. Транспортування гірничої маси з вибою здійснюється ланцюгом стрічкових конвеєрів КШЛ-800, 1Л-800Д, 1ЛТ-80, 1Л-80МП. Доставка матеріалів та обладнання здійснюється кінцевою канатною відкаткою за допомогою лебідок ЛВ-25. Провітрювання вибою здійснюється за допомогою вентиляторів місцевого провітрювання ВМЕ-2-8У5.

 Капітальний ремонт гірничо-шахтного обладнання

На капітальний ремонт за останні роки не було виділення бюджетних коштів.

Потреба коштів на кап. ремонт у 2020 році складає 3,4968 млн.грн.

 2.     Основні показники фінансово-господарської діяльності

 За 10 місяців 2020р. план вуглевидобутку виконаний на 34,3%, видобуто 46,0тис.тонн рядового вугілля, при плані 134,0 тис.тонн.

До 2019 року зменшення вуглевидобутку склало 12,6 тонн.

За 10 місяців 2020р. середньодобовий видобуток склав 156 т., при плані 456 т, до плану -300 т (34,2%).

За 10 місяців 2020р. планувалося проведення всіх гірничих виробок 1680 м, фактично пройдено 478 м, до плану –1202 м (28,5%).  До відповідного періоду 2019 року обсяг проведення збільшений на 137 м.

За 10 місяців 2020р. ціна готової товарної вугільної продукції склала 1228,10грн/т., при плані  2093,89 грн/т. ( – 865,8грн. до плану), а до відповідного періоду  2019 року зменшення фактичної ціни склало на 522,3 грн.

Собівартість (очік.) 1 тонни готової товарної вугільної продукції за 10 місяців 2020р. становить 9149,98  грн. (+3761,1  грн. до планової), до відповідного періоду 2019 року збільшилась на 643,2 грн.

 3.     Основні проблеми підприємства

 1. Відсутність власних та бюджетних коштів на придбання та поставку:  

– засобів індивідуального та колективного захисту (неукомплектованість підприємства саморятівниками та світильниками);

– гірничошахтного обладнання для технічного оснащення очисних та прохідницьких вибоїв;

2. Відсутність власних та бюджетних коштів для проведення капітального ремонту гірничошахтного обладнання та придбання стаціонарного обладнання.

Довідково:

ЗАПАСИ ВУГІЛЛЯ І ТЕРМІНИ СЛУЖБИ ШАХТИ

ВП шахта “Гірська”  ДП “Первомайськвугілля”

станом на 01.01.2020 р.

                                                                                                                          тис. т.

Найменування

шахти

Балансові

Промис-

лові

Забалан-сові

Вироб-

нича потуж-

ність

Термін служби (років)

Підготов-лені запаси

План видобутку рядового вугілля на 2020 рік

Гірська

57091

44232

57492

400

110

208

160

 

 4.    Динаміка основних показників виробничої діяльності підприємства наведено у таблиці

 

Найменування показника

Один.
виміру

Факт

 

2014р.

2015р.

2016р.

2017р.

2018р.

2019р.

10міс. 2020р.

Видобуток рядового вугілля

тис.тонн

99,8

294,3

206,5

93,5

124,3

66,7

46,0

Середньодобовий видобуток

тонн

282

831

572

260

349

187

156

Проходження гірничих виробок

м

386

157

205

757

818

445

478

Навантаження на очисний вибій

тонн

538

771

510

308

276

153

113

Чисельність працівників – усього

осіб

1783

1498

1492

1522

1577

1569

1496

   в т.ч. промислово-виробничий   персонал

осіб

1704

1430

1421

1453

1514

1506

1434

    робітники з видобутку

осіб

1462

1215

1196

1217

1267

1263

1199

    ГРОВ

осіб

112

109

112

110

117

141

133

    прохідники

осіб

122

57

48

60

73

74

81

Продуктивність праці  робітників з видобутку

тон/міс

5,7

20,2

14,4

6,4

8,2

4,4

3,8

Готова товарна продукція

тис.тонн

53,8

288,6

182,1

82,1

79,7

36,7

38,7

тис.грн.

43762,4

310639,1

225030,8

144964,3

181764,6

64176,9

47582,7

Ціна 1 тонни готової товарної продукції

грн.

813,43

1076,37

1235,75

1766,56

2281,71

1748,74

1228,10

Прибуток/збитки від випуску готової товарної продукції

тис.грн.

-237844,1

-52662,9

-110684,6

-174718,9

-263021,4

-267096,2

-306933,2