Код ЄДРПОУ 26402894     E-mail:   gorskoe@ukr.net

93292, Луганська обл., Попаснянський район, місто Гірське,

ВУЛ. КУЙБИШЕВА, будинок 21

Керівник Одинцов Дмитро Олександрович

1976 року народження,

у 2005 році закінчив Донбаський державний технічний університет.

Спеціальність «Розробка родовищ корисних копалин».

У вугільній промисловості працює 19 років та 7 місяців,

у т.ч. на даній посаді з 29 листопада 2017 року.

  1. Загальні відомості

Відокремлений підрозділ ВП шахта”Гірська» входить до складу Державного підприємства “Первомайськвугілля” і надра його належать ДП “Первомайськвугілля”.

Виробнича потужність шахти на 01.01.2018 року становить 400 тис. тонн.

Чисельність трудящих на 01.12.2018 року  – 1637 чол., у тому числі 1000 чол. – підземних.

З 1958 року шахта стабільно видобувала вугілля  понад планове завдання на 3 – 18  відсотків. Фактичний видобуток коливався від 10,507 тис.тонн до 1,709 мільйона тонн вугілля на рік.

За період з 1958  по 2017 роки  шахта видобула  понад 41 млн. тонн вугілля.

На балансі ВП шахта “Гірська» нараховується в існуючих межах станом на 01.01.2018  року балансових запасів  57,186млн.т.

Промислові запасів кам’яного вугілля – 44,347млн.т.

На балансі шахти перебуває 14 вугільних пластів з кондиційною потужністю. В даний час відпрацьовуються – 1, а саме k8.

                                                                                   

 

                                                                                                     Капітальне будівництво

Будівництво гор.1000м на шахті «Гірська» здійснюється згідно проекту «Розкриття та підготовка гор.1000 м», розробленому інститутом «Луганськдіпрошахт».

Проектом передбачена пластова підготовка пл.k8 з метою збільшення виробничої потужності.

За час будівництва освоєно 111245 тис. грн., з них 102400 тис. грн. бюджетних коштів, проведено 5,5км гірничих виробок, що дозволило вирішити питання провітрювання гор.1000м.

Нестабільне та в неповному обсязі фінансування привело до збільшення термінів будівництва над нормативними, деякі технічні рішення проекту застарілі, не відповідають фактичному стану розвитку шахти та діючим нормативно-правовим актам. У зв’язку з цим проект було скориговано, але до теперішнього часу не затверджено. З 01.04.2013 року роботи з будівництва призупинено у зв’язку з відсутністю фінансування.

Обладнання лав

У 2010 році було реалізовано інвестиційний проект з технічного переоснащення підприємства. Було отримане очисне обладнання для оснащення нової виїмкової дільниці 10-ї лави північного блоку пл.k8 гор.1000 м, проведена модернізація транспортного та стаціонарного обладнання, впроваджена дегазація та нова система комплексної безпеки УТАС. Реалізація інвестиційного проекту дозволила ввести в експлуатацію нову виїмкову дільницю з запасами 720 тис. тонн та навантаженням до 1350 т/добу, знизити аварійність на транспортному та стаціонарному обладнанні, підвищити рівень безпеки праці, та знизити рівень травматизму. Загальна вартість отриманого обладнання склала 193419,8 тис. грн. з ПДВ.

У 2012 році було реалізовано «Бізнес-план 11 лави північного блоку пл. k8 гор.1000 м». Реалізація інвестиційного проекту дозволила ввести в експлуатацію нову виїмкову дільницю з запасами 610 тис. тонн та навантаженням до 850 т/добу. Загальна вартість отриманого обладнання склала 40389,0 тис. грн. з ПДВ.

На теперішній час в роботі знаходиться один очисний вибій – 3-я північна лава пл.К8 гор.900м з запасами 400 т.т. Лава введена до експлуатації 7.12.2017 року. Очисний вибій оснащений обладнанням з шахтного фонду, а саме механізованим кріпленням 3КД90Т, комбайном 2ГШ-68Б та скребковим конвеєром СП-326. Механізоване кріплення було використано при відробці двох очисних вибоїв – 10-ї та 11-ї лав північного блоку пл.k8 гор.1000м, напрацювання складає 1330 т.т., термін експлуатації більше 7 років. Очисний комбайн та скребковий  конвеєр було перемонтовано з відпрацьованої 11-ї лави північного блоку пл.k8 гор.1000 м, напрацювання складає 610 т.т., термін експлуатації біля 4 років.

Програмою розвитку ВП шахта «Гірська» на 2019 рік передбачається збільшення обсягу видобутку вугілля за рахунок підготовки та введення в роботу 12-ї лави північного блоку пл.k8 гор.1000 м з запасами 1480 т.т. та навантаженням 800 т/добу

Для введення лави до експлуатації необхідно виділення коштів на придбання очисного обладнання на суму 435,1 млн.грн.

 

Прохідницьке обладнання

У 2012 році було реалізовано «Бізнес-план технічного переоснащення прохідницьких вибоїв». Було отримане прохідницьке обладнання для оснащення нового підготовчого вибою з підготовки 4 північної лави пл.k8 гор.1000 м. та введено в експлуатацію новий підготовчий вибій, оснащений високопродуктивним комбайном КСП-33. Загальна вартість отриманого обладнання склала 19749,5 тис. грн. з ПДВ.

Програмою розвитку ВП шахта «Гірська» на 2019 р.р. передбачається підготовка 4-ї північної лави пл.k8 гор.1000 м та 12-ї лави північного блоку пл.К8 гор.1000 м

Для виконання програми розвитку гірничих робіт на 2019 рік необхідно виділення коштів на придбання прохідницького обладнання та матеріалів на суму 349,8478 млн. грн.

На теперішній час на шахті в роботі знаходиться прохідницький вибій 4-го повітряподаючого похилу пл.k8 гор.1000 м, обладнаний прохідницьким комбайном КСП-33 з перевантажувачем. Транспортування гірничої маси з вибою здійснюється ланцюгом стрічкових конвеєрів КШЛ-800, 1Л-800Д, 1ЛТ-80, 1Л-80МП. Доставка матеріалів та обладнання здійснюється кінцевою канатною відкаткою за допомогою лебідок ЛВ-25. Провітрювання вибою здійснюється за допомогою вентиляторів місцевого провітрювання ВМЕВО-8А. У зв’язку з відсутністю коштів на придбання металокріплення та матеріалів проведення виробки призупинено.

Капітальний ремонт гірничо-шахтного обладнання

На капітальний ремонт за останні роки не було виділення бюджетних коштів.

Потреба коштів на кап. ремонт у 2018 році складає 9,0млн.грн.

  1. Основні показники фінансово-господарської діяльності

За  11 місяців 2018 року  план вуглевидобутку виконаний на 71,6%, добуто 117,3тис.тонн рядового вугілля, при плані 164,0тис.тонн.

До 11 місяців 2017 року збільшення вуглевидобутку склало 34,3тис.тонн.

За  11 місяців 2018 року середньодобовий видобуток склав 360т при плані 508т, до плану –148т (70,9%).

За 11 місяців 2018 року планувалося проведення всіх гірничих виробок 3420м, фактично пройдено 802м, до плану – 2618м (23,5%).  До відповідного періоду 2017 року обсяг проведення збільшений на 110м.

За 11 місяців 2018 року ціна готової товарної вугільної продукції склала 2332,91грн., при плані  2341,18грн. (- 8,27 грн. до плану), а до відповідного періоду  2017 року збільшення фактичної ціни склало 609,09грн.

Собівартість 1 тонни готової товарної вугільної продукції за 11 місяців 2018 року становить  5471,67 грн. (+775,87грн. до планової), до відповідного періоду 2017 року збільшилась на 1742,09грн.

 

  1. Основні проблеми підприємства
  1. Відсутність власних та бюджетних коштів на придбання та поставку:

– засобів індивідуального та колективного захисту (неукомплектованість підприємства саморятівниками та світильниками);

– гірничошахтного обладнання для технічного оснащення очисних та прохідницьких вибоїв;

  1. Відсутність власних та бюджетних коштів для проведення капітального ремонту гірничошахтного обладнання та придбання стаціонарного обладнання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідково:

ЗАПАСИ ВУГІЛЛЯ І ТЕРМІНИ СЛУЖБИ ШАХТИ

ВП шахта “Гірська”  ДП “Первомайськвугілля”

станом на 01.01.2018 р.

тис. т.

Найменування

шахти

Балансові Промис-

лові

Забалан-сові Вироб-

нича потуж-

ність

Термін служби (років) Підготов-лені запаси План видобутку рядового вугілля на 2018 рік
Гірська 57186 44347 57492 400 114 302 180
  1. Динаміка основних показників виробничої діяльності підприємства наведено у таблиці

 

Найменування показника Один.
виміру
Факт
2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 11 міс.

2018р.

Видобуток рядового вугілля тис.тонн 120,7 99,8 294,3 206,5 93,5 117,3
Середньодобовий видобуток тонн 345 282 831 572 260 360
Проходження гірничих виробок м 725 386 157 205 757 802
Навантаження на очисний вибій тонн 391 538 771 510 302 285
Чисельність працівників – усього осіб 1906 1783 1498 1492 1522 1576
   в т.ч. промислово-виробничий   персонал осіб 1807 1704 1430 1421 1453 1513
    робітники з видобутку осіб 1563 1462 1215 1196 1217 1266
    ГРОВ осіб 126 112 109 112 110 116
    прохідники осіб 141 122 57 48 60 73
Продуктивність праці  робітників з видобутку тон/міс 6,4 5,7 20,2 14,4 6,4 8,4
Готова товарна продукція тис.тонн 102,1 53,8 288,6 182,1 82,06 74,2
тис.грн. 62446,8 43762,4 310639,1 225030,8 144964,3 173002,7
Ціна 1 тонни готової товарної продукції грн. 611,62 813,43 1076,37 1235,75 1766,56 2332,91
Прибуток/збитки від випуску готової товарної продукції тис.грн. -239978,2 -237844,1 -52662,9 -110684,6 -184558,3 -232762,3