Код ЄДРПОУ 26402983     E-mail:   karbonit2010@ukr.net

93295, Луганська обл., Попаснянський район, місто Золоте,

ВУЛИЦЯ ЛУНАЧАРСЬКОГО, будинок 1

Керівник Лисенко Микола Анатолійович 1960 року народження,

у 1991 році закінчив  Московський Ордена Трудового Червоного Прапора гірничий інститут

Спеціальність «Технологія та комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин».

У вугільній промисловості працює 30 років, у т.ч. на даній посаді з січня 2019 року

  1. Загальні відомості

 Відокремлений підрозділ ВП «Шахта «Карбоніт» входить до складу Державного підприємства «Первомайськвугілля» і надра його належать ДП «Первомайськвугілля».

Виробнича потужність шахти на 01.01.2020 року становить 300 тис. тонн.

Чисельність трудящих на 1 листопада 2020 року – 1074 чол., у тому числі                728 чол. – підземних.

З 1960 року шахта стабільно видобувала вугілля  понад планове завдання на   3‑10 відсотків. Фактичний видобуток коливався від 200 тис. тонн до 762тис. тонн вугілля на рік.

За період з 2005 по 2019 роки  шахта видобула  понад   1,6 млн. тонн вугілля.     На балансі ВП ш. «Карбоніт»   нараховується в існуючих межах станом на 01.01.2020 року:

– балансових запасів 47,4 млн. т.

– позабалансові запаси – 43,8 млн. т;

– промислові запаси кам’яного вугілля – 39,7 млн. т.

На балансі шахти перебуває 16 вугільних пластів з кондиційною потужністю. На даний час відпрацьовується – 1 пласт, а саме  k8.

1.1 Капітальне будівництво

На протязі 1983-2006 років капітальні роботи велись відповідно проекту «Розкриття та підготовки похилого поля гор.665м з проходженням повітроподаючого стовбура та вентиляційної свердловини на західному крилі шахти «Карбоніт», кошторисною вартістю 78,9 млн. грн.

На 01.01.2020р. освоєно 46,4 млн. грн., пройдений повітроподаючий стовбур №3, вентиляційна свердловина, горизонтальні та похили виробки (усього 8700м з 15300м проектних). Протягом 2007 – 2019 рр. роботи за проектом не виконувались у зв`язку з припиненням фінансування.

1.2 Обладнання лав

На протязі останніх років ВП шахта «Карбоніт» працювала на очисному обладнанні, придбаному за бюджетні кошти (в обсязі 16,75 млн. грн.), виділені підприємству у 2011 році. Так було придбано обладнання для оснащення 12-ї Західної лави пл. m3 г. 665 м, робота якої призупинена у 2018 році за гірничо-геологічними та гірничотехнічними умовами.

Програмою розвитку гірничих робіт на 2020 рік передбачається відробка запасів діючих 17-ї Східної лави пл. k8 г. 775м та  3-ї Західної лави пл. k8 г. 665 м, які оснащені обладнанням за власні кошти підприємства, виймання вугілля в яких здійснюється відбійними молотками.

Для технічного  переоснащення діючих лав та збільшення навантаження на очисні вибої необхідне залучення бюджетних коштів у обсязі 95 млн.грн.

 1.3 Прохідницьке обладнання

В  рамках інвестиційного проекту  «Підготовки та технічного оснащення 12-ї західної лави пл. m3 гор. 665м ВП «Шахта «Карбоніт» ДП «Первомайськвугілля» у 2011 році» було придбано  прохідницького обладнання на суму 1250 тис. грн.

Протягом останніх років підприємство не отримувало бюджетних коштів на придбання прохідницького обладнання.

Програмою розвитку гірничих робіт на 2020 рік на оснащення підготовчих вибоїв прохідницькою технікою та металокріпленням було передбачено виділення коштів в обсязі 11,4млн. грн.

1.4 Капітальний ремонт гірничо-шахтного обладнання

Протягом останніх років через відсутність коштів капітальний ремонт обладнання не виконувався. У 2020 році заплановано капітальний  ремонту електровозу АМ-8Д, насосу  ЦНС-300/720, електродвигуна  ВАО, 15 вагонеток ПС-3,5, редуктора КЦН-100 та лебідки ЛПК-10Б   на суму 3,6 млн. грн.

  1. Основні показники фінансово-господарської діяльності

За 10 місяців 2020р.план видобутку вугілля виконаний на 57,8% видобуто 46,8тис.тонн рядового вугілля, при плані 81,0тис. тонн, до плану мінус складає 34,2тис.тонн.

До відповідного періоду 2019 року збільшення видобутку вугілля склало                    4,3тис.тонн.

Середньодобовий видобуток склав 159 тонн, при плані 276 тонни, до плану мінус 117 тонн (57,6%).

За 10 місяців 2020р. планувалося проведення всіх гірничих виробок 480м, фактично пройдено 343м, до плану -137м. До відповідного періоду 2019 року обсяг проведення збільшився на 85м.

За 10 місяців 2020р. ціна готової товарної вугільної продукції склала 2048,33грн., при плані 2137,84грн. (-89,5грн. до плану), а до відповідного періоду 2019 року зменшення ціни склало -527,4грн.

Собівартість (очік.) 1 тонни готової продукції за 10 місяців 2020р. становить 4529,9грн. (+553,1грн. до планової), до 2019 року зменшилась на 580,2грн.

                     

  1. Основні проблеми підприємства

 1. Відсутність коштів на придбання та поставку:

– гірничошахтного обладнання для технічного оснащення очисних та прохідницьких вибоїв;

– гірничошахтного обладнання та матеріалів для  заміни зношеного стаціонарного обладнання ( заміна індивідуальної кліті, 700м2 металевої обшивки копра стовбура №5, породного скіпа, насосної установки ЦНСШ – 300/720 і водовідливного ставу Ø273 мм  l – 800 м).

2. Відсутність коштів для проведення капітального ремонту гірничошахтного обладнання.

Довідково

ЗАПАСИ ВУГІЛЛЯ І ТЕРМІНИ СЛУЖБИ ШАХТИ

ВП «Шахта «Карбоніт» ДП «Первомайськвугілля»

станом на 01.01.2020р.

                                                                                                                              тис. т.

Найменування

шахти

Балансові Промис-

лові

Забалан-сові Виробнича потужність Термін служби (років) Підготовлені запаси План видобутку рядового вугілля на 2020рік
ш. «Карбоніт» 47400 39690 43857 300,0 132 96 100,0
  1. Динаміка основних показників виробничої діяльності підприємства наведено у таблиці
Найменування показника Один.
виміру

Факт

 
2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 10 міс. 2020р.
Видобуток рядового вугілля тис.т. 9,3 32,7 41,0 56,3 50,9 46,8
Середньодобовий видобуток тонн 26 92 114 159 143 159
Проходження гірничих виробок м 491 565 2491 484 385 343
Навантаження на очисн. вибій тонн 15 78 88 79 70 77
Чисельність працівників – усього осіб 1264 1177 1163 1155 1124 1055
   в т.ч. пром-виробн.  персонал осіб 1216 1126 1114 1107 1075 1007
    робітники з видобутку осіб 1070 987 968 967 945 881
    ГРОВ осіб 142 131 139 158 173 166
    прохідники осіб 99 86 85 92 74 65
Продуктивність праці  робітників з видобутку тонн/міс 0,7 2,8 3,5 4,9 4,7 5,3
Готова товарна продукція тис.тонн 5,3 18,5 28,5 54,2 48,5 45,9
тис.грн 5262,2 20812,0 57231,8 137815,0 124372,6 93979,2
Ціна 1 т гот.товарної продукції грн. 984,24 1126,59 2006,12 2542,14 2565,51 2048,33
Прибуток/збитки від випуску гот.товарної продукції тис.грн. -100293,8 -119678,5 -108599,0 -88932,8 -125134,6 -113857,3