Код ЄДРПОУ 26402983     E-mail:   karbonit2010@ukr.net

93295, Луганська обл., Попаснянський район, місто Золоте,

ВУЛИЦЯ ЛУНАЧАРСЬКОГО, будинок 1

Керівник Шатковський Віктор Володимирович
1958 року народження,
у 1983 році закінчив  Комунарський гірничо-металургійний інститут.
Спеціальність «Підземна розробка родовищ корисних копалин».
У вугільній промисловості працює 42 роки, у т.ч. на даній посаді – з 15 листопада 2018 року.

  1. Загальні відомості

 Відокремлений підрозділ ВП «Шахта «Карбоніт» входить до складу Державного підприємства «Первомайськвугілля» і надра його належать ДП «Первомайськвугілля».

Виробнича потужність шахти на 01.01.2018 року становить 300 тис. тонн.

Чисельність трудящих на 1 грудня 2018 року – 1174 чол., у тому числі                821 чол. – підземних.

З 1960 року шахта стабільно видобувала вугілля  понад планове завдання на   3‑10 відсотків. Фактичний видобуток коливався від 200 тис. тонн до 762тис. тонн вугілля на рік.

За період з 2005 по 2017 роки  шахта видобула  понад   1,8 млн. тонн вугілля.     На балансі ВП ш. «Карбоніт»   нараховується в існуючих межах станом на 01.01.2018 року:

– балансових запасів 47,5 млн. т.

– позабалансові запаси – 43,8 млн. т;

– промислові запаси кам’яного вугілля – 39,8 млн. т.

На балансі шахти перебуває 16 вугільних пластів з кондиційною потужністю. На даний час відпрацьовується – 1 пласт, а саме  k8.

1.1 Капітальне будівництво

На протязі 1983-2006 років капітальні роботи велись відповідно проекту «Розкриття та підготовки похилого поля гор.665м з проходженням повітроподаючого стовбура та вентиляційної свердловини на західному крилі шахти «Карбоніт», кошторисною вартістю 78,9 млн. грн.

На 01.11.2018р. освоєно 46,4 млн. грн., пройдений повітроподаючий стовбур №3, вентиляційна свердловина, горизонтальні та похили виробки (усього 8700м з 15300м проектних). Протягом 2007 – 2017 рр. роботи за проектом не виконувались у зв`язку з припиненням фінансування.

1.2 Обладнання лав

На протязі останніх років ВП шахта «Карбоніт» працювала на очисному обладнанні, придбаному за бюджетні кошти (в обсязі 16,75 млн. грн.), виділені підприємству у 2011 році. Так було придбано обладнання для оснащення 12-ї Західної лави пл. m3 г. 665 м, робота якої призупинена у 2018 році за гірничо-геологічними та гірничотехнічними умовами.

Програмою розвитку гірничих робіт на 2018 рік передбачається відробка запасів діючих 17-ї Східної лави пл. k8 г. 775м та  3-ї Західної лави пл. k8 г. 665 м, які оснащені обладнанням за власні кошти підприємства, виймання вугілля в яких здійснюється відбійними молотками.

Ведеться підготовка 13-ї Західної лави пл. m3 г. 665 м введення до роботи якої передбачено у грудні 2019 року.  Для технічного  переоснащення 13-ї Західної лави пл.m3 г. 665 м необхідне залучення бюджетних коштів у обсязі 84,3 млн.грн.

1.3 Прохідницьке обладнання

В  рамках інвестиційного проекту  «Підготовки та технічного оснащення 12-ї західної лави пл. m3 гор. 665м ВП «Шахта «Карбоніт» ДП «Первомайськвугілля» у 2011 році» було придбано  прохідницького обладнання на суму 1250 тис. грн.

Протягом останніх років підприємство не отримувало бюджетних коштів на придбання прохідницького обладнання.

Програмою розвитку гірничих робіт на 2018 рік на оснащення підготовчих вибоїв прохідницькою технікою та металокріпленням було передбачено виділення коштів в обсязі 75,2 млн. грн.

1.4 Капітальний ремонт гірничо-шахтного обладнання

Протягом останніх років через відсутність коштів капітальний ремонт обладнання не виконувався. У 2018 році заплановано великий обсяг капітального ремонту ГШО (133 секції 2КД-90, насоси ЦНС, електродвигуни) на суму 43,3 млн. грн.

  1. Основні показники фінансово-господарської діяльності

За 11 місяців план видобутку вугілля виконаний на 85,0%, добуто 52,7тис. тонн рядового вугілля, при плані 62,0тис. тонн, до плану мінус складає 9,3тис. тонн.

До відповідного періоду 2017 року збільшення видобутку вугілля склало  15,6тис.тонн.

Середньодобовий видобуток склав 163 тонни при плані 192 тонни, до плану мінус 29,0тонна (84,9%).

За 11 місяців планувалося проведення всіх гірничих виробок 1720м, фактично пройдено 461м, до плану -1259м. До відповідного періоду 2017 року обсяг проведення зменшився на 1740м.

За 11 місяців ціна готової товарної вугільної продукції склала 2537,83 грн., при плані 2338,79грн. (+199,04грн. до плану), а до відповідного періоду 2017 року збільшення ціни склало 592,41грн.

Собівартість 1 тонни готової продукції за  11 місяців поточного року становить 4061,11грн. (-1756,51грн. до планової),  до відповідного періоду 2017 року зменшилась на 1742,0грн.).

  1. Основні проблеми підприємства

 Відсутність коштів на придбання та поставку:

  • вибухових матеріалів;
  • гірничошахтного обладнання для технічного оснащення очисних та прохідницьких вибоїв;
  • гірничошахтного обладнання та матеріалів для  заміни зношеного стаціонарного обладнання ( заміна двох індивідуальних клітей, 700м2 металевої обшивки копра стовбура №5, породного скіпа, насосної установки ЦНСШ – 300/720 і водовідливного ставу Ø273 мм  l – 800 м).

2.Відсутність коштів для проведення капітального ремонту гірничошахтного обладнання.

Довідково 

ЗАПАСИ ВУГІЛЛЯ І ТЕРМІНИ СЛУЖБИ ШАХТИ ВП «Шахта «Карбоніт» ДП «Первомайськвугілля»

станом на 01.01.2018р.

тис. т.

Найменування

шахти

Балансові Промис-

лові

Забалан-сові Виробнича потужність Термін служби (років) Підготовлені запаси План видобутку рядового вугілля на 2018рік
ш. «Карбоніт» 47507 39780 43857 300,0 133 188

68,0

  1. Динаміка основних показників виробничої діяльності підприємства наведено у таблиці
Найменування показника Один.
виміру
Факт
2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 11 міс.

2018р.

Видобуток рядового вугілля тис.т. 142,1 75,4 9,3 32,7 52,7
Середньодобовий видобуток тонн 404 213 26 92 163
Проходження гірничих виробок м 832 372 491 565 461
Навантаження на очисн. вибій тонн 387 326 15 78 82
Чисельність працівників – усього осіб 1504 1479 1264 1177 1155
   в т.ч. пром-виробн.  персонал осіб 1445 1423 1216 1126 1107
    робітники з видобутку осіб 1259 1249 1070 987 967
    ГРОВ осіб 185 183 142 131 158
    прохідники осіб 141 136 99 86 91
Продуктивність праці  робітників з видобутку тонн/міс 56,2 30,5 0,7 2,8 5,0
Готова товарна продукція тис.тонн 99,8 41,7 5,3 18,5 50,6
тис.грн 60296,2 26820,4 5262,2 20812,0 128346,4
Ціна 1 т гот.товарної продукції грн. 604,26 643,31 984,24 1126,59

2537,83

Прибуток/збитки від випуску гот.товарної продукції тис.грн. -160174,7 -130939,5 -100293,8 -119678,5 -77036,1