Код ЄДРПОУ 26403416     E-mail:   toshkovskaya@ukr.net

93281, Луганська обл., Попаснянський район, селище міського типу Тошківка,

ВУЛИЦЯ ЧЕЛЮСКІНА, будинок 3Б

Керівник Авдієнко Олег Георгійович 

1966 року народження,

у  1990 році  закінчив    Донецький політехнічний  інститут

Спеціальність «Технологія і комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин».

У вугільній промисловості працює 28 років,

у т.ч. на даній  посаді з 16 листопада 2018 року.

  1. Загальні відомості

 Відокремлений підрозділ ВП «Шахта «Тошківська» входить до складу Державного підприємства «Первомайськвугілля».

Шахта введена в експлуатацію в 1932 році, рік останньої реконструкції в 1974 році.

Виробнича потужність шахти на 01.01.2018 року становить 200 тис. тонн.

Чисельність працюючих на 1 грудня 2018 року – 675 чол., у тому числі 441чол. – підземних.

Запаси ВП «Шахта «Тошківська»   вугілля на 1.01.2018 року складають:

Балансові: категорія  А –       403 тис.т;

категорія  В –       16652 тис.т;

категорія  С1-      28162 тис.т;

  Ітого балансові:                 45517тис.т

  Промислові:                       30061 тис.т.

 В процесі свого існування шахта розробляє 10 вугільних пластів – m3, k8 ,k8в, k8н k7 , ℓ8н, ℓ5, ℓ3, ℓ/1,  k6

На даний момент шахта розробляє високовиробничий  пласт m3 потужністю –  0,98-1,35 м, середня – 1,1м.

Капітальне будівництво

На ВП «Шахта «Тошківська» капітальне будівництво не ведеться.                              

Обладнання лав

Програмою розвитку гірничих робіт по ВП «Шахта «Тошківська»

ДП «Первомайськвугілля» на 2018 рік передбачається технічне переоснащення діючої 2-ї Західної зворотної лави пл. m3 гор. 486м, яка оснащена обладнанням з шахтного фонду, для збільшення навантаження до  300 т/добу з січня 2019 року.  Для виконання цієї роботи необхідне залучення бюджетних коштів на придбання очисного обладнання та матеріалів, а саме:

– очисне обладнання для технічного переоснащення  2-ї Західної зворотної лави пл. m3 гор. 486 м на суму 24,5 млн.грн.

Прохідницьке обладнання

У 2018 році планувалася підготовка 3-ї Західної лави  пл. m3 гор. 486м з темпами 40-50м/міс., а також підготовка 3-ї Східної зворотної   лави пл. пл. m3 гор.486м з темпами 100-200м/міс. Для своєчасної підготовки нових очисних вибоїв необхідні бюджетні кошти на придбання прохідницького обладнання та матеріалів на суму 67,5млн.грн., а саме:

  • підготовка 3-ї Західної лави пл. пл. m3 гор.486м на суму 22,1млн.грн.;
  • підготовка 3-ї Східної зворотної лави пл. пл. m3 гор. 486м на суму 45,4млн.грн.

У 2019 році планується підготовка 3-ї Східної зворотної дави пл. пл. m3 гор.486м. Підготовка передбачається двома прохідницькими вибоями комбайновим способом з темпами 100-120м/міс.

Капітальний ремонт гірничо-шахтного обладнання

У 2018 році необхідно використати на капітальний ремонт ГШО – 5071,0тис.грн., а саме:

– комбайн прохідницький 1ГПКС -3570,9 тис.грн.

– електровоз АМ-8Д – 612,0 тис.грн.

– насос ЦНС 300х360 водовідлива гор. 250м – 135,1 тис.грн.

– насос ЦНС 300х600 водовідлива гор. 486м – 178,5 тис.грн.

– ел.двигун ВАО -2 500х1500водовідлива гор. 250м – 144,5 тис.грн.

– ел.двигун ВАО -2 800х1500 водовідлива гор. 486м – 185,3 тис.грн.

– агрегат СНТ 100/32 –  246,5 тис.грн.

  1. Основні показники фінансово-господарської діяльності

За 11 місяців  поточного року план вуглевидобутку виконаний на 46,0%, видобуто 15,2тис.тонн  рядового вугілля, при плані  33,0тис.тонн. До відповідного періоду 11 місяців  2017 року збільшення вуглевидобутку склало 2,5тис.тонн.

За 11 місяців  2018рік  середньодобовий видобуток склав 47 тонн при плані 102тонни, до плану -55тонн (46,1%).

За 11 місяців  поточного року планувалося проведення всіх гірничих виробок  920м, фактично пройдено 95м, (10,3%). До відповідного періоду 2017року обсяг проведення зменшився на 1376м.

За 11 місяців  поточного року ціна  1тонни готової товарної вугільної продукції склала 2647,38грн., при плані 2148,55грн. (+498,83грн.), а до відповідного періоду 2017 року збільшення ціни склало 896,51грн.

Собівартість 1 тонни готової товарної продукції за  11 місяців поточного року становить 10337,96 грн. (+4370,5грн. до планової), до відповідного періоду 2017 року зменшилася на -7872,19 грн.

  1. Основні проблеми підприємства
  1. По очисному фронту:

– для підготовки і введення в роботу нових лав потрібне придбання високопродуктивного прохідницького і очисного устаткування і матеріалів;

– для збільшення видобутку вугілля потрібне нове очисне обладнання для технічного переоснащення  2-ї Західної зворотної лави пл. m3 гор. 486 м.

2.По стаціонарному устаткуванню:

– потрібне придбання і заміна клітей, підвісних пристроїв, канатів, провідників, трубопроводів, модернізація головних водовідливів гор. 250м, гор. 486м;

  1. По охороні праці :

– потрібне придбання засобів індивідуального і колективного захисту;

  1. По шахтному транспорту:

– потрібне придбання комплектуючих і матеріалів для ремонту рухомого складу, придбання стрічкових і скребкових конвеєрів.

Довідково:

ЗАПАСИ ВУГІЛЛЯ І ТЕРМІНИ СЛУЖБИ ШАХТИ ВП “Шахта Тошківська” ДП “Первомайськвугілля”

станом на 1.01.2018р.

тис. т.

Найменування

шахти

Балансові Промис-

лові

Забалан-сові Виробнича потужність Термін служби (років) Підготовлені запаси План видобутку рядового вугілля на 2018 рік
Тошківська 45517,0 30061,0 17213,0 200,0 150 118 36,0