Код ЄДРПОУ 26403416     E-mail:   toshkovskaya@ukr.net

93281, Луганська обл., Попаснянський район, селище міського типу Тошківка,

ВУЛИЦЯ ЧЕЛЮСКІНА, будинок 3Б

Керівник Авдієнко Олег Георгійович 

1966 року народження,

у  1990 році  закінчив    Донецький політехнічний  інститут

Спеціальність «Технологія і комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин».

У вугільній промисловості працює 28 років,

у т.ч. на даній  посаді з 16 листопада 2018 року.

 1. Загальні відомості

Відокремлений підрозділ ВП «Шахта «Тошківська» входить до складу Державного підприємства «Первомайськвугілля».

Шахта  введена в експлуатацію в 1932 році,  рік останньої реконструкції           у 1974 році.

Виробнича потужність шахти на 01.01.2020 року становить 200 тис. тонн.

Чисельність працюючих на 1 листопада  2020 року – 709 чол., у тому числі 477чол. – підземних.

Запаси ВП «Шахта «Тошківська»   вугілля на 1.01.2020 року складають:

Балансові: категорія  А —       403 тис.т;

категорія  В —       16946 тис.т;

категорія  С1-      28148 тис.т;

  Ітого балансові:                 45497тис.т.

  Промислові:                       30048 тис.т.

 

В процесі свого існування шахта розробляє 10 вугільних пластів – m3, k8 ,k8в, k8н k7 , ℓ8н, ℓ5, ℓ3, ℓ/1,  k6

На даний момент шахта розробляє високовиробничий  пласт m3 потужністю —  0,98-1,35 м, середня – 1,1м.

                             Капітальне будівництво

На ВП «Шахта «Тошківська» капітальне будівництво не ведеться.

 

                                  

Обладнання лав

Програмою розвитку гірничих робіт по ВП «Шахта «Тошківська»

ДП «Первомайськвугілля» на 2020 рік передбачається технічне переоснащення діючої 2-ї Західної зворотної лави пл. m3 гор. 486м, яка оснащена обладнанням з шахтного фонду, для збільшення навантаження до  300 т/добу.  Для виконання цієї роботи необхідне залучення бюджетних коштів на придбання очисного обладнання та матеріалів, а саме:

— очисне обладнання для технічного переоснащення  2-ї Західної зворотної лави пл. m3 гор. 486 м на суму 50,091 млн.грн.

Прохідницьке обладнання

У 2019 році планувалася підготовка 3-ї Західної лави  пл. m3 гор. 486м з темпами 30-40м/міс. Для своєчасної підготовки нових очисних вибоїв необхідні бюджетні кошти на придбання прохідницького обладнання та матеріалів на суму 38,1млн.грн., а саме:

 • підготовка 3-ї Східної лави пл. m3 гор. 486м на суму 2,45 млн.грн.

У 2020 році планується підготовка 3-ї Східної лави пл.m3 гор.486м. Підготовка передбачається одним прохідницьким вибоєм за допомогою БВМ, з темпами 30-40м/міс.

 

Капітальний ремонт гірничо-шахтного обладнання

У 2020 році необхідно використати на капітальний ремонт ГШО –2,06 млн.грн., а сам:

 • ремонт електровозуАМ-8Д — 500,0 тис.грн;
 • ремонт насосної установки ЦНС 300х360 — 95,0 тис.грн;
 • ремонт насосної установки ЦНС 300х600- 160,0 тис.грн;
 • ремонт електродвигуна ВАО-2 500*1500 — 200,0 тис.грн;
 • ремонт електродвигуна ВАО-2 800*1500 — 350,0 тис.грн.
 1. Основні показники фінансово-господарської діяльності

За 10 місяців 2020р. план вуглевидобутку виконаний на 83,1%, видобуто 28,3тис.тонн  рядового вугілля, при плані  34,0 тис.тонн.  До 2019 року збільшення вуглевидобутку склало 1,7тис.тонн.

За 10 місяців 2020р. середньодобовий видобуток склав 96 тонни при плані 116тонн, до плану -20 тонни (82,8%).

За 10 місяців 2020р. планувалося проведення всіх гірничих виробок  280м, фактично пройдено 325м, (116,1%). До 2019року обсяг проведення збільшився на 325м.

За 10 місяців 2020р. ціна  1 тонни готової товарної вугільної продукції склала  1914,55 грн., при плані 2090,09грн. (-175,5грн.), до 2019 року зменшення ціни склало 630,4 грн.

Собівартість (очік.) 1 тонни готової товарної продукції за 10 місяців 2020р. становить  5834,71грн. (-701,8 грн. до планової), до 2019 року зменшилась               на -451,1грн.

 1. Основні проблеми підприємства

 

 1. По очисному фронту:

— для підготовки і введення в роботу нових лав потрібне придбання високопродуктивного прохідницького і очисного устаткування, матеріалів та арочного кріплення;

— для збільшення видобутку вугілля потрібне нове очисне обладнання для технічного переоснащення  2-ї Західної зворотної лави пл. m3 гор. 486 м.

2.По стаціонарному устаткуванню:

— потрібне придбання і заміна клітей, підвісних пристроїв, канатів, провідників, трубопроводів, модернізація головних водовідливів гор. 250м, гор. 486м;

 1. По охороні праці :

— потрібне придбання засобів індивідуального і колективного захисту;

 1. По шахтному транспорту:

— потрібне придбання комплектуючих і матеріалів для ремонту рухомого складу, придбання стрічкових і скребкових конвеєрів.

 

Довідково:

ЗАПАСИ ВУГІЛЛЯ І ТЕРМІНИ СЛУЖБИ ШАХТИ

ВП «Шахта Тошківська» ДП «Первомайськвугілля»

станом на 1.01.2020р.

тис. т.

Найменування

шахти

Балансові Промис-

лові

Забалан-сові Виробнича потужність Термін служби (років) Підготовлені запаси План видобутку рядового вугілля на 2020 рік
Тошківська 45497,0 30048,0 17213,0 200,0 150 76 50,0

 

4.Динаміка основних показників виробничої діяльності підприємства наведено у таблиці

Найменування показника Один.
виміру
Факт  
2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 10міс. 2020р.
Видобуток рядового вугілля тис. тонн 48,0 57,7 13,0 17,5 30,1 28,3
Середньодобовий видобуток тонн 135 161 37 49 85 96
Проходження гірничих виробок м 178 1079 1571 102 0 325
Навантаження на очисний вибій тонн 126 132 44 49 85 92
Чисельність працівників — усього осіб 783 770 723 686 661 648
   в т.ч. промислово-виробничий   персонал осіб 768 755 710 675 649 636
    робітники з видобутку осіб 633 623 572 552 529 521
    ГРОВ осіб 63 61 57 55 82 86
    прохідники осіб 60 61 60 57 46 46
Продуктивність праці  робітників з видобутку тонн/міс 6,3 7,7 1,9 2,6 4,7 5,4
Готова товарна продукція тис.тонн 25,6 27,7 5,8 13,7 26,9 27,6
тис.грн 25083,5 32340,8 10150,9 35956,6 67333,3 52891,4
Ціна 1 тонни готової товарної продукції грн. 979,82 1167,26 1753,49 2627,70 2498,7 1914,55
Прибуток/збитки від випуску гот.товарної продукції тис.грн. -96708 -113873,6 -104198,8 -95182,2 -107540,9 -108298,3